Huiswerk- en schoolbegeleiding

Ik geef huiswerkbegeleiding aan individuele kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 3 t/m groep 8. Ik doe dit bewust niet in groepjes, aangezien ik bij individuele lessen veel beter kan inspelen op de (leer)behoefte van uw kind.

De lessen duren een heel uur. Het tarief voor de bijles is € 25,00 per uur. U neemt altijd een serie van 10 bijlessen af. Daarna kunnen we bekijken of een nieuwe serie zinvol is.

Daarnaast ondersteun ik kleine groepjes kinderen op basisscholen bij met name reken- en taalproblemen. Scholen die interesse hebben in dit type extra begeleiding, kunnen contact met mij opnemen via de mail of telefonisch.


© jdb 2016