Monique van Rooij

Onderwijsbegeleiding
Gezins- en opvoedcoach

Kajuit 61
1319 AM Almere.

Telefoon:  06 23401660
E-mail:      plezierinleren@outlook.com
Website:    www.plezier-in-leren.nl
Bank:         NL95 INGB 0664741541 t.n.v. M D P van Rooy

AGB-code: 90-57707

© jdb 2016