Monique van Rooij
Gezins- en opvoedcoach
Onderwijsbegeleiding

Kajuit 61
1319 AM Almere.

T 06 23401660
E plezierinleren@outlook.com
W www.plezier-in-leren.nl
B NL95 INGB 0664741541 t.n.v. M D P van Rooy

AGB-code: 90-57707

© jdb 2016